کم نظیرترین آهنگ های پیشواز

قادر غریب خسروی - آلبوم گوسان پارسی11
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

 

قادر غریب خسروی - آلبوم گوسان پارسی11

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بیت کانبی خازه 5513437
بیت له له 5513438
 

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
قربان محمد عاشقی - آلبوم شادی های ایرانی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

قربان محمد عاشقی - آلبوم شادی های ایرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نیشابور 5512325  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 
 

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گوزل سن 5515964
آیلردیم 5515963
باغ سیله گلدر 5515935
یاغما بلوت 5515936

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 
 

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آت چاپان 5515931  
شالیق بیلن 5515932
میهمان دور 5515933
صنم و غریب 5515934

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 
 

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گل خانم 5515926  
کورآغلو 5515927
گورسن گلن 5515928
بوجنت دور 5515929

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش چهارم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گلن 5515930  
نار آغاجی بی کلام 5515922
سیل بیلانی 5515923
آق منگلی 5515924

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش پنجم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آی انش 5515925  
بخت خان 5515920
نارآغاجی 5515921
ذکر خنجر 5515919

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
برداشت و چوب بازی 5512626  
یه لمبه 5512627
سرناز دشتی عزیز دلمی 5512628
شیر علی مردون 5512629

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سرناز 5512630  
دی بلال 5512631
سوار بازی 5512632
مرجنگه 5512633

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سرناز 5512630  
دی بلال 5512631
سوار بازی 5512632
مرجنگه 5512633

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 


 
 
کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پاگیری بند بازی 5512634
جونم 5512635
مجسمه 5512636
لچک ریالی 5512637

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش چهارم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عرب بازی 5512638  
کچ کلاه شیرازی عزیزم 5512639
دستمال بازی 5512640
بندری 5512641
گاگیری 5512642
شیونی 5512643

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 


فرامرز پایور و حسین تهرانی
نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چهار مضراب درآمد 5516610  
عشاق 5516609  
مثنوی افشار 5516584  
قرایی 5516579  
چهار مضراب قرایی 5516580  
عراق 5516581  
رهاوی 5516582  
شاه ختایی 5516583  
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

فرامرز پایور و حسین تهرانی

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درآمد دوم 5516576  
گوشه جامه دران 5516577  
حزین 5516578  
سارنج 5516573  
ضربی مقدمه 5516574  
درآمد اول 5516575  
نغمه عشاق 5516570  
دشتستانی 5516571  

 

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

فرامرز پایور و حسین تهرانی

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
غم انگیز 5516572  
کرشمه 5516567  
چهار مضراب دشتی 5516568  
چهار مضراب عشاق 5516569  
درآمد دشتی 5516566  
زرد ملیجه 5516565  
افشاری 5516718  
شور 5516723  
شور2 5516724  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
منصور آذریان-آلبوم شب جدایی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 
منصور آذریان


نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ستاره بارون 5515291  
شب جدایی 5515292  
هوای دیدار 5515293  
بهار انتظار 5515294
پریشان 5515295  
دولت عشق 5515296  
بی تو میمیرم 5515297  
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
مرتضی عیان-آلبوم رنگ فرح
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

مرتضی عیان

 
نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تکنوازی تنبک 5513591  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محسن کرامتی-186 تصنیف قدیمی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

محسن کرامتی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پادشاه خوبان 5511312  
فراق 5511313  
مژگان سیاه 5511314  
تمنای دل 5511315  
عهد شباب 5511316  
ایران هنگام کار است 5511317  
امشب شب مهتابه 5511318  
یار غم خوار 5511319  
رخ نگار من 5511320  
سنبل به چمن 5511321  
ای نگارا 5511322  


(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مرتضی عیان-آلبوم رنگ فرح
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

مرتضی عیان

 
نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تکنوازی تنبک 5513591  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محسن کرامتی-186 تصنیف قدیمی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 

محسن کرامتی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پادشاه خوبان 5511312  
فراق 5511313  
مژگان سیاه 5511314  
تمنای دل 5511315  
عهد شباب 5511316  
ایران هنگام کار است 5511317  
امشب شب مهتابه 5511318  
یار غم خوار 5511319  
رخ نگار من 5511320  
سنبل به چمن 5511321  
ای نگارا 5511322  


(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
محسن کرامتی-186 تصنیف قدیمی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٢
 
محسن کرامتی
نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سنگ دل 5511323  
دل می رود زدستم 5511324  
محبوب 5511325  
نازنین 5511326  
یار 5511327  
ساقی 5511328  
زلف یار 5511329  
یار عزیز 5511330  
ای حبیبم 5511331  
شیدا شدم 5511332  
سلسله مو 5511333
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)